Quản trị
BẢN ĐỒ KHU VỰC QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO SẠT LỞ ĐẤT
Lần 01 năm 2015Lần 02 năm 2015Lần 01 năm 2016Lần 02 năm 2016
Left Right Fix view Up Down
Zoom In Zoom out
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
2252641 lượt truy cập
33 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018