Quản trị
Ngày dự báo:
 
28/06 - NgàyĐêm
29/06 - NgàyĐêm
30/06 - NgàyĐêm
01/07 - NgàyĐêm
02/07 - NgàyĐêm
03/07 - NgàyĐêm
04/07 - NgàyĐêm
05/07 - NgàyĐêm
06/07 - NgàyĐêm
07/07 - NgàyĐêm
 
Khu vực hành chánh:
Left Right Fix view Up Down
Zoom In Zoom out
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
1422221 lượt truy cập
07 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018