Quản trị
Ngày dự báo:
 
09/04 - NgàyĐêm
10/04 - NgàyĐêm
11/04 - NgàyĐêm
12/04 - NgàyĐêm
13/04 - NgàyĐêm
14/04 - NgàyĐêm
15/04 - NgàyĐêm
16/04 - NgàyĐêm
17/04 - NgàyĐêm
18/04 - NgàyĐêm
 
Khu vực hành chánh:
Left Right Fix view Up Down
Zoom In Zoom out
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
740912 lượt truy cập
10 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018