Quản trị
Ngày dự báo:
 
23/06 - NgàyĐêm
24/06 - NgàyĐêm
25/06 - NgàyĐêm
26/06 - NgàyĐêm
27/06 - NgàyĐêm
28/06 - NgàyĐêm
29/06 - NgàyĐêm
30/06 - NgàyĐêm
01/07 - NgàyĐêm
02/07 - NgàyĐêm
 
Khu vực hành chánh:
Left Right Fix view Up Down
Zoom In Zoom out
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
1202584 lượt truy cập
02 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018