Thứ tư, 23/01/2019 07:10:01
Tên đăng nhập :
Mật khẩu :

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THÔNG TIN

  1. Số liệu quan trắc thời gian thực: đây là số liệu trực tiếp từ các thiết bị quan trắc tự động, chưa qua kiểm tra và chỉnh biên chuyên ngành. Do đó, việc sử dụng loại số liệu này chỉ có tính chất theo dõi tình hình diễn biến KTTV hiện trạng. Số liệu thời gian thực không sử dụng được cho các mục đích thiết kế, đánh giá và nghiên cứu.
  2. Các loại số liệu khí hậu, thủy văn đã được kiểm tra, chỉnh biên, đảm bảo độ chính xác và theo đúng quy chuẩn của ngành KTTV, tuy nhiên trong quá trình nhập số liệu có thể xảy ra sai sót. Để tuân thủ theo Luật Khí tượng Thủy văn đã ban hành, số liệu KTTV phục vụ mục đích chuyên sâu, thiết kế, tư vấn, nghiên cứu khoa học,... cần phải có sự kiểm tra và xác nhận của cơ quan KTTV có thẩm quyền.
 
 
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018