Quản trị
TRANG THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG

Trang thông tin Khí tượng Thủy văn được thiết kế và cài đặt trên máy chủ đặt tại Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, là sản phẩm của đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tỉnh An Giang (2016-2018).
Cơ quan chủ quản đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Cơ quan thực hiện đề tài: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THÔNG TIN
  • Số liệu quan trắc thời gian thực: đây là số liệu trực tiếp từ các thiết bị quan trắc tự động, chưa qua kiểm tra và chỉnh biên chuyên ngành. Do đó, việc sử dụng loại số liệu này chỉ có tính chất theo dõi tình hình diễn biến Khí tượng Thủy văn (KTTV) hiện trạng. Số liệu thời gian thực không sử dụng được cho các mục đích thiết kế, đánh giá và nghiên cứu.
  • Các loại số liệu khí hậu, thủy văn: đã được kiểm tra, chỉnh biên, đảm bảo độ chính xác và theo đúng quy chuẩn của ngành KTTV, tuy nhiên trong quá trình nhập số liệu có thể xảy ra sai sót. Để tuân thủ theo Luật khí tượng thủy văn đã ban hành, số liệu KTTV phục vụ mục đích chuyên sâu, thiết kế, tư vấn, nghiên cứu khoa học,... cần phải có sự kiểm tra và xác nhận của cơ quan KTTV có thẩm quyền.
 
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
1622738 lượt truy cập
02 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018