Thứ tư, 23/01/2019 07:08:39

TRANG THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG

Trang thông tin Khí tượng-Thủy văn được thiết kế và cài đặt trên máy chủ đặt tại Đài KTTV tỉnh An Giang, là sản phẩm của đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tỉnh An Giang (2016-2018).

Cơ quan chủ quản đề tài: Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh An Giang

Cơ quan thực hiện đề tài: Đài KTTV tỉnh An Giang, số 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

 
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018