Quản trị

THỦY VĂN ĐẶC BIỆT
Tin lũ, ngập lụt Tin triều cường
 

This file can't be displayed here.
Please click here to download

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
2252373 lượt truy cập
34 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018