Quản trị

I. KIẾN THỨC VỀ KHÍ TƯỢNG

1.11. Phân khu vực dự báo thời tiết

- Khu vực dự báo trên đất liền:

➀ Phía Tây Bắc Bộ
➁ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
➂ Khu vực Tây Nguyên

➃ Phía Đông Bắc Bộ
➄ Đà Nẵng đến Bình Thuận
➅ Khu vực Nam Bộ

- Khu vực dự báo trên biển:

➀ Bắc Vịnh Bắc Bộ
➁ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi
➂ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau
➃ Vịnh Thái Lan
➄ Giữa Biển đông 

➅ Nam Vịnh Bắc Bộ
➆ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận
➇ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang
➈ Bắc Biển Đông
➉ Nam Biển Đông

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
1622694 lượt truy cập
03 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018