Quản trị

I. KIẾN THỨC VỀ KHÍ TƯỢNG

1.3. Nhiệt độ

Trong bản tin có nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ cao nhất:

- Nhiệt độ thấp nhất: là giá trị nhiệt độ đo bằng oC thấp nhất trong vòng 24h.

- Nhiệt độ cao nhất: là giá trị nhiệt độ đo bằng oC cao nhất trong vòng 24h.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
1622721 lượt truy cập
01 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018