Quản trị

I. KIẾN THỨC VỀ KHÍ TƯỢNG

1.7. Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ):

- Xoáy thuận nhiệt đới là vùng gió xoáy (đường kính có thể tới hàng trăm km), hình thành trên biển nhiệt đới, gió thổi xoáy vào trung tâm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, áp suất khí quyển (khí áp) trong xoáy thuận nhiệt đới thấp hơn xung quanh, có mưa, đôi khi kèm theo dông, tố, lốc.

- Tâm xoáy thuận nhiệt đới là vùng có trị số khí áp thấp nhất trong xoáy thuận nhiệt đới, nơi hội tụ của các luồng gió xoáy từ xung quanh thổi vào.

- Sức gió mạnh nhất trong xoáy thuận nhiệt đới là tốc độ gió trung bình lớn nhất xác định trong thời gian 02 phút quan trắc (tính bằng cấp gió Bô - pho).

- Gió giật là tốc độ gió tăng lên tức thời được xác định trong khoảng 02 giây.

- Áp thấp nhiệt đới là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 6 đến cấp 7 và có thể có gió giật.

- Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Bão có sức gió mạnh nhất từ cấp 10 đến cấp 11 được gọi là bão mạnh, từ cấp 12 đến cấp 15 được gọi là bão rất mạnh, từ cấp 16 trở lên gọi là siêu bão.

- Bão đổ bộ là khi tâm bão đã vào đất liền.

- Bão tan là bão đã suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

- Vùng gió mạnh do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới và bão gây nên là vùng có gió xoáy mạnh từ cấp 6 trở lên.

- Vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão hoặc áp thấp nhiệt đới là vùng có gió mạnh từ cấp 6 trở lên do bão hoặc áp thấp nhiệt đới gây ra.

- Nước dâng do bão là hiện tượng nước biển dâng cao hơn mực nước triều bình thường do ảnh hưởng của bão.

- Mắt bão: là khu vực có đường kính 30-40km nơi có khí áp thấp nhất trong hoàn lưu bão đó tại vị trí này thường lặng gió hoặc gió yếu, trời quang mây, cũng tại đây có dòng giáng nên nhiệt độ cao hơn xung quanh.

Hướng và tốc di chuyển của Bão:

Hướng và tốc độ di chuyển của Bão được quyết định bởi nhân tố nội lực và ngoại lực. Nội lực làm cho bão ổn định và di chuyển về phía Bắc. Ngọai lực là các hình thế Synôp, địa hình,... là nguyên nhân làm bão di chuyển nhanh, chậm, hoặc đổi hướng sau khi đã cân bằng tổng nội ngoại lực tác động.


Vùng màu hồng là khu vực có khả năng gió mạnh từ cấp 6 trở lên
Vùng màu đỏ là khu vực có khả năng gió mạnh từ cấp 10 trở lên
Vùng màu tím là khu vực bão có khả năng đi qua.

Các loại bản tin về bão:

- Tin áp thấp nhiệt đới xa: Khi có ATNĐ hoạt động ở phía đông kinh tuyến 120o Đông, phía nam vĩ tuyến 05o Bắc và phía bắc vĩ tuyến 22oBắc nhưng có khả năng di chuyển vào Biển đông trong 24h tới.

- Tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông: Khi có ATNĐ hoạt động trên biển đông và vị trí tâm ATNĐ cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta trên 500km hoặc khi còn cách bờ biển đất liền nước ta từ 300 đến 500 km và chưa có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta trong 24 giờ tới.

- Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ: Khi vị trí tâm ATNĐ cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta dưới 300km, hoặc khi vị trí tâm ATNĐ cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta từ 300-500km nhưng có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong 24h tới.

- Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền: Khi bão hoặc ATNĐ đã đổ bộ vào đất liền nhưng sức gió mạnh nhất vẫn còn cấp 6, cấp 7.

Các loại bản tin về bão:

- Tin bão xa: Khi bão hoạt động ở phía đông kinh tuyến 120o Đông, phía nam vĩ tuyến 05oBắc và phía bắc vĩ tuyến 22o Bắc nhưng có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong 24 giờ tới.

- Tin bão trên biển đông: Khi tâm bão vượt qua kinh tuyến 120 oĐông, vĩ tuyến 05o Bắc và vĩ tuyến 22o Bắc vào biển Đông hoặc bão phát sinh trên biển Đông, có vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta trên 1000km, hoặc khi vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta từ 500 đến 1000km và chưa có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta trong 24h đến 48h tới.

- Tin bão gần bờ: Khi vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc đất liền nước ta từ 500 đến 1000km và có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta trong 24h đến 48h tới, hoặc khi vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc đất liền nước ta từ 300 đến 500 km và chưa có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta trong 24h đến 48h tới.

- Tin bão khẩn cấp:

“ Tin bão khẩn cấp ” được phát khi:

+ Vị trí tâm bão cách bờ biển gần nhất thuộc bờ biển đất liền từ 300-500km và có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta trong 24h đến 48h ngày tới hoặc khi vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta dưới 300km.

+ Bão đã đổ bộ vào đất liền nước ta và sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên, hoặc khi bão đổ bộ vào nước khác nhưng sức gió mạnh nhất vẫn còn từ cấp 8 trở lên và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong 24h đến 48h tới.

- Tin cuối cùng về cơn bão:

Khi bão đã tan, hoặc bão di chuyển ra ngoài biển Đông nhưng không có khả năng quay trở lại biển Đông trong 24h tới, hoặc bão đã đổ bộ vào nước khác

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
2160083 lượt truy cập
09 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018