Quản trị

II. KIẾN THỨC THỦY VĂN

2.7. Các bản tin dự báo lũ:

- Bản tin dự báo lũ hạn ngắn: Dự báo có thời gian dự kiến tối đa bằng thời gian tập trung nước trên lưu vực. Thông thường dự báo lũ hạn ngắn có thời gian dự kiến từ hai ngày trở xuống.

- Bản tin dự báo hạn vừa: Dự báo có thời gian dự kiến dài hơn hai ngày nhưng tối đa không quá 10 ngày. Thông thường dự báo hạn vừa trong mùa lũ có thời gian dự kiến là 5 ngày.

- Bản tin dự báo hạn dài: Dự báo có thời gian dự kiến trên 10 ngày đến 1 năm. Dự báo mực nước và lưu lượng Trung bình , max, min của tháng và mùa tới.

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
2252311 lượt truy cập
36 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018