Quản trị
I. KIẾN THỨC VỀ KHÍ TƯỢNG

1.5. Gió:

Gió gồm có hướng gió và tốc độ gió

- Hướng gió: Hướng gió là hướng mà từ đó gió thổi tới.

Trong bản tin dự báo hướng gió theo la bàn 8 hướng gồm: Đông, Tây, Nam, Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam .

- Tốc độ gió: Tốc độ gió được xác định trong vòng 2 phút quan trắc.

- Khái niệm về cấp gió: tốc độ gió được giới hạn từ bao nhiêu m/s hay km/h… đến bao nhiêu là một cấp gió.

Dự báo tốc độ gió theo bảng cấp gió Beaufort (bôpho) sau:

BẢNG CẤP GIÓ BÔPHO

 

Cấp gió

 

Tốc độ gió

Độ cao sóng trung bình

 

Mức độ nguy hại

Bô-pho

m/s

km/h

m

0
1
2
3

0 - 0.2
0,3 - 1,5
1,6 - 3,3
3,4 - 5,4

<1
1 - 5
6 - 11
12 - 19

-
0,1
0,2
0,6

- Gió nhẹ.
- Không gây nguy hại.

4
5

5,5 - 7,9
8,0 - 10,7

20 - 28
29 - 38

1,0
2,0

- Cây nhỏ có lá bắt đầu lay động. ảnh hưởng đến lúa đang phơi màu
- Biển hơi động. Thuyền đánh cá bị chao nghiêng, phải cuốn bớt buồm.

6
7

10,8 - 13,8
13,9 - 17,1

39 - 49
50 - 61

3,0
4,0

- Cây cối rung chuyển. Khó đi ngược gió.
- Biển động. Nguy hiểm đối với tàu, thuyền.

8
9

17,2 - 20,7
20,8 - 24,4

62 - 74
75 - 88

5,5
7,0

- Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió.
- Biển động rất mạnh. Rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền.

10
11

24,5 - 28,4
28,5 - 32,6

89 - 102
103 - 117

9,0
11,5

- Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Gây thiệt hại rất nặng.
- Biển động dữ dội. Làm đắm tàu biển.

12
13
14
15
16
17

32,7 - 36,9
37,0 - 41,4
41,5 - 46,1
46,2 - 50,9
51,0 - 56,0
56,1 - 61,2

118 - 133
134 - 149
150 - 166
167 - 183
184 - 201
202 - 220

14,0

- Sức phá hoại cực kỳ lớn.
- Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
1622821 lượt truy cập
02 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018