Quản trị

II. KIẾN THỨC THỦY VĂN

2.3. Lụt, úng

- Lụt là hiện tượng ngập nước của một vùng lãnh thổ do lũ gây ra. Lụt có thể do lũ lớn, nước lũ tràn qua bờ sông (đê) hoặc làm vỡ các công trình ngăn lũ vào các vùng trũng; có thể do nước biển dâng khi gió bão làm tràn ngập nước vùng ven biển (hình 10).


Hình 10: Ngập lụt do lũ gây ra

- Úng là hiện tượng ngập do nước mưa gây ra.


Hình 11: Ngập úng do mưa lớn

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
1622733 lượt truy cập
03 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018