Quản trị

II. KIẾN THỨC THỦY VĂN

2.6. Cấp báo động, tín hiệu lũ:

- Cấp báo động lũ là độ cao mực nước lũ quy định cho từng vị trí trên sông, kênh, suối. Mực nước ở mỗi cấp báo động lũ cho biết mức độ nguy hiểm của nước lũ trong sông, suối cũng như mức ngập lụt do nước lũ gây ra.

Căn cứ vào điều kiện địa hình và mức độ thiệt hại đối với sản xuất đời sống từng vùng trong khu vực của một con sông cụ thể nào đó để chia ra các cấp báo động về lũ.

Theo quy định, có 3 cấp báo động lũ:

Báo động cấp I là mức giới hạn mực nước cho biết trên sông đã bắt đầu có lũ nhưng nước lũ còn ở giới hạn trong lòng sông - tương đương cấp lũ nhỏ.

Báo động cấp II là mức giới hạn mực nước cho biết lũ trong sông đã lên đến mức trung bình, nước lũ bắt đầu gây ảnh hưởng ngập lụt và tác động xấu đến dân sinh, kinh tế, xã hội - tương đương lũ trung bình.

+ Báo động cấp III là mức giới hạn mực nước cho biết lũ trong sông đã lên đến mức cao, gây ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng và có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân - tương đương lũ lớn.

- Tín hiệu báo động lũ:

Tín hiệu

Hình dạng tín hiệu

Ý nghĩa của từng loại tín hiệu

Báo động số 1

Một đèn nhấp nháy  màu xanh
 


Mực nước trên khu vực khống chế đạt mức Báo động số 1

Báo động số 2

Hai đèn nhấp nháy màu xanh
 

 

 

 


Mực nước trên khu vực khống chế đạt mức Báo động số 2

Báo động số 3

Ba đèn nhấp nháy màu xanh
 

 

 

 


Mực nước trên khu vực khống chế đạt mức Báo động số 3

- Mực nước tương ứng cấp báo động lũ trên các sông, kênh tỉnh An Giang:

STT

Trạm

Sông, kênh

Mực nước tương ứng với cấp báo động (m)

I

II

III

1

Tân Châu

Tiền

3.50

4.00

4.50

2

Chợ Mới

R. Ông Chưởng

2.00

2.50

3.00

3

Châu Đốc

Hậu

3.00

3.50

4.00

4

Long Xuyên

Hậu

1.90

2.20

2.50

5

Xuân Tô

Vĩnh Tế

3.00

3.50

4.00

6

Tri Tôn (Cầu Sắt 13)

Tri Tôn

2.00

2.40

2.80

Ghi chú: Mực nước theo hệ cao độ nhà nước.

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
1622822 lượt truy cập
03 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018