Quản trị

I. KIẾN THỨC VỀ KHÍ TƯỢNG

1.4. Nắng nóng:

- Nắng nóng: Khi nhiệt độ cao nhất trong ngày (Tx) đạt mức 35oC ≤ Tx < 37oC.

- Nắng nóng gay gắt: Khi nhiệt độ cao nhất trong ngày (Tx) đạt mức 37oC ≤ Tx < 39oC.

- Nắng nóng đặc biệt gay gắt: Khi nhiệt độ cao nhất trong ngày (Tx) ≥ 39 oC.

- Nắng nóng diện rộng: khi có ít nhất 1/2 số trạm quan trắc trong khu vực trở lên có nhiệt độ cao nhất trong ngày Tx ≥ 35 oC.

- Nắng nóng cục bộ: khi có dưới 1/2 số trạm quan trắc trong khu vực có nhiệt độ cao nhất trong ngày Tx ≥ 35 oC.

- Nắng nóng gay gắt trên diện rộng: khi có dưới 1/2 số trạm quan trắc trong khu vực có nhiệt độ cao nhất trong ngày Tx ≥ 35 oC, trong đó có ít nhất 1/2 số trạm quan trắc trong khu vực dự báo có nhiệt độ cao nhất trong ngày Tx ≥ 37 oC.

- Nắng nóng gay gắt cục bộ: khi nắng nóng trên diện rộng nhưng chỉ quan trắc được dưới 1/2 số trạm trong khu vực có Tx ≥ 37 oC.

- Khi nắng nóng diện rộng xuất hiện liên tục từ 02 ngày trở lên trong một khu vực dự báo thì được gọi là một đợt nắng nóng.

- Một đợt nắng nóng trên diện rộng được gọi là đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng khi đợt nắng nóng đó có ít nhất 01 ngày đạt tiêu chuẩn nắng nóng gay gắt diện rộng.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
1276706 lượt truy cập
07 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018