Quản trị
IV. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

4.1. Những vấn đề về Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đã và đang làm cho thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, thiên tai, bão, lũ, lũ quét, hạn hán xảy ra thường xuyên hơn, nước ngọt khan hiếm, năng suất nông nghiệp giảm, các hệ sinh thái bị phá vỡ và bệnh tật gia tăng.

Việt Nam là một trong năm Quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Hậu quả của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam là nghiêm trọng và là nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo, cho việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và phát triển bền vững của đất nước. Các lĩnh vực, ngành, địa phương dễ bị tổn thương và chịu tác động mạnh mẽ nhất của biến đổi khí hậu là: tài nguyên nước, nông nghiệp và an ninh lương thực, sức khoẻ; vùng đồng bằng và dải ven biển.

Trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm tại Việt Nam đã tăng khoảng 0.7oC. Đường đi của bão có xu thế dịch chuyển về phía Nam và mùa bão dịch chuyển vào các tháng cuối năm. Lượng mưa và mùa mưa có sự biến động lớn, hạn hán xảy ra hàng năm ở hầu hết các khu vực của cả nước. Biến đổi khí hậu thực sự đã làm cho các thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, hạn hán ngày càng ác liệt.

Theo Liên Hiệp Quốc biến đổi khí hậu đang gây ra tình trạng suy thoái môi trường trên phạm vi toàn cầu, đòi hỏi thế giới phải hành động nhanh chóng hơn bao giờ hết. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là thế giới cần phải hành động ngay chứ không thể chần chừ thêm nữa.

Theo bản báo cáo về phát triển con người của UNDP (Chương trình phát triển Liên hiệp quốc), nếu nhiệt độ trên trái đất tăng lên thêm 2oC thì 22 triệu người ở Việt Nam sẽ mất nhà và 45% diện tích đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long chìm ngập trong nước biển. “Biến đổi khí hậu có thể dẫn đến 5 nguy cơ lớn: Giảm năng suất nông nghiệp, gia tăng tình trạng thiếu nước, thời tiết cực đoan gia tăng, các hệ sinh thái tan vỡ và bệnh tật gia tăng.”

Nhưng các nghiên cứu trực tiếp về vấn đề biến đổi khí hậu cũng như hậu quả và hành động thích ứng thì vẫn còn là vấn đề mới so với nhiều nước khác. Sự tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước, nông lâm nghiệp là rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhất. Theo công bố những kịch bản về biến đổi khí hậu của Bộ Tài Nguyên và Môi trường tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong đó bao gồm nước biển dâng. Nhằm đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tỉnh An Giang trong các lĩnh vực dễ bị ảnh hưởng nhất là tài nguyên nước, nước biển dâng, nông lâm nghiệp,.. từ đó đề xuất các giải pháp thích ứng và giảm thiểu.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu làm cho các yếu tố khí tượng thủy văn diễn biến phức tạp, khi sử dụng các yếu tố khí tượng thủy văn để thiết kế công trình, hoặc trong sản xuất cần tính toán cẩn thận để đảm bảo tính chính xác trong thiết kế của các dự án và trong quy hoạch.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG 
Địa chỉ: 64 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0269) 3852619  - Fax: (0269) 3857346 - E-mail: kttvangiang@gmail.com  -   Website: kttv.angiang.gov.vn
 
1276694 lượt truy cập
01 người trực tuyến
00 thành viên
© Copyright by KTTV An Giang 05/2018